W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-07-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 
 • dokumenty pochodzące od innych podmiotów są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Monika Cieśla. Kontakt: mciesla@zwik.pabianice.pl, tel. 42 22 59 194. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odpowiada Monika Cieśla, mciesla@zwik.pabianice.pl, tel.42 22 59 194.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3. Osobą do kontaktu jest Monika Cieśla, mciesla@zwik.pabianice.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności należy składać pisemnie bądź mailowo. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Spółka ZWiK realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Spółka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Spółka ZWiK odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna


Budynek: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Warzywna 3

95-200 Pabianice

 

 1. Do budynku głównego prowadzi wejście od ul. Warzywnej. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. Na parterze budynku po lewej stronie znajduje się Biuro Obsługi Klienta, a po prawej stronie Kasa, przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
 3. Korytarz na parterze budynku jest dostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim z możliwością obsługi interesantów.
 4. W budynku brak jest windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Przed budynkiem przy ul. Warzywnej 3 wyznaczone jest jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille”a,  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W budynku nie ma tłumacza migowego, ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.

Aplikacje mobilne

nie dotyczy

Dodatkowe informacje

Powiadom znajomego