ZWiK jest Spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS pod numerem: 0000259389.

Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców można wyszukać i pobrać na stronie:

 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

odpis aktualny z Rejestru PrzedsiębiorcówZałączniki:

odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców