Strona główna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o.

Zdjęcie

województwo: łódzkie
miejscowość: Pabianice
kod pocztowy: 95-200
ulica: Warzywna 3


telefony:
sekretariat: +48 42 22-59-166
                        +48 42 22-59-167
fax:                 +48 42 22-59-170

Biuro Obsługi Klienta: 
umowy - +48 42 22-59-161
faktury - +48 42 22-59-160

telefon ALARMOWY 994


Szanowni Państwo !


Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. 

BIP  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)

________________________________________________________________________________________


W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje ZWiK, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji ZWiK powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez ZWiK w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.
Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  • przesłać pocztą na adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. , ul. Warzywna 3 , 95-200 Pabianice;
  • złożyć osobiście w sekretariacie ZWiK;
  • przesłać na numer fax: +48 42 22 59 170 ;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zwik@zwik.pabianice.pl
Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek ZWiK ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas ZWiK może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku ZWiK, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Na odmowę udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji, przysługuje możliwość złożenia skargi do WSA w Łodzi. 

W przypadku bezczynności ZWiK, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

________________________________________________________________________________________

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

 


Wytworzył: Rafał Kilańczyk (1 lipca 2015)
Opublikował: Jan Adminowicz (1 lipca 2015, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Rafał Kilańczyk (13 lipca 2015, 09:02:08)
Zmieniono: modernizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11848

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij